Casino och ansvar vid alkoholservering och spel

Casino och regler vid alkoholintag

Spel- och alkoholtillstånd innebär att personalen utövar tillsyn. Exempelvis att neka en märkbart påverkad människa från att köpa alkohol. Casino Cosmopol har både spel- och alkoholtillstånd och för dem är personalen avgörande för att riktlinjerna efterlevs.

En del av Casino Cosmopols spelansvar grundar sig i deras råd man bör ta till sig innan man besöker kasinot. De önskar att du bestämmer dig innan för hur mycket du ska spela för, att inte spela för mer än du vågar berätta för familjen, att inte under några omständigheter försöka vinna tillbaka förluster samt att inte låna för att kunna spela.

Eftersom Casino Cosmopol ägs av Svenska Spel, som i sin tur ägs av Svenska Staten, är det särskilt viktigt att de arbetar proaktivt för att förhindra alkohol- och spelberoende. Den som är beroende kan inte styra över sina egna handlingar utan behöver därför hjälp längs vägen. Av den anledningen arbetar Casino Cosmopol aktivt tillsammans med sin personal för att hjälpa dessa människor, på ett eller annat sätt.

För att besöka Casino Cosmopol måste du fyllt 20 år. De hjälper dig med avtal om besöksförbud om du upplever att du inte kan kontrollera ditt spelande. På kvitton hittar du dessutom telefonnumret till stödlinjen. Casino Cosmopol utbildar dessutom samtlig personal i spelansvar och det finns alltid en spelansvarschef på varje kasino. Om någon gäst uppvisar spelproblem tar personal kontakt med honom eller henne. Dessutom tar de kontakt med frekventa kasinogäster i yngre ålder för att upplysa dem om spelberoende. Personalen tar aldrig emot dricks eftersom de är utbildade i spelansvar. Framför allt är kreditspel förbjudet hos Casino Cosmopol.

Personalen på Casino Cosmopol är skyldiga att avvisa gäster som är påverkade. Och de erbjuder aldrig gratis alkohol. Precis som Systembolaget är Casino Cosmopol försiktiga med marknadsföring eftersom de inte vill uppmuntra spelande. Alkohol i kombination är sällan en bra kombination.

casino