Förebygga alkoholrelaterade våldsbrott

Våldsbrott och alkohol

I lagom mängd kan alkohol vara ett smörjmedel i sociala sammanhang. Dock är de negativa effekterna av alkohol tillräckligt allvarliga för att avstå från alkohol. Destruktiva alkoholvanor drabbar andra och förstör familjeförhållanden. I sju av tio våldsbrott var gärningsmannen berusad. Fler än 385 000 barn lever dessutom i familjer där en vuxen dricker för mycket alkohol. Det går inte att blunda för hur ansträngande alkohol är för vårt samhälle.

Det är dok inte alltid givet att alkohol är orsaken till våld. Om det uppstår delade meningar kan alkohol istället vara en indirekt och utlösande faktor till våld. Misshandel som sker på allmän plats har en särskilt tydlig relation till alkohol och vanligt är att offer och förövare är okända för varandra. Svenskar har flyttat sin alkoholkonsumtion från hemmet till krogen, vilket innebär att antalet misshandelsfall minskat i hemmen samtidigt som antalet misshandelsfall på offentliga platser ökat. Misshandel sker mestadels mellan män. Dock är kvinnan särskilt utsatt när misshandel sker i hemmet.

Statistiken visar att i sju av tio fall är gärningsmannen berusad när misshandeln sker på allmän plats – bland offren är andelen berusade högre. Den värst utsatta gruppen är ungdomar. Sju av tio unga män som skickats till akuten på grund av våld är berusade och unga kvinnor som skickas till akuten på grund av våld är uteslutande berusade. Det finns utan tvekan en stark koppling mellan våldsbrott och alkohol.

Det finns ett stort mörkertal i statistiken för våldsbrott. Den som drabbats av våld i hemmet har inte lika hög anmälningsbenägenhet som människor som utsatts för våld på offentlig plats. När våld sker i hemmet är alkohol inte lika vanligt förekommande som på offentlig plats. Det kan delvis bero på att människor söker sig till barer, restauranger eller nattklubbar för att dricka, och att hemmet inte är den huvudsakliga platsen för att förtära alkohol. Dock är det desto vanligare att alkohol förekommer vid sexuellt våld.

våldsbrott